PANTEON

PANTEON
Dynamiczna instalacja wpisana w tkankę poprzemysłowej architektury. Tworzymy zbiorowy portret artystów nieprofesjonalnych. Nasi bohaterowie to Ślązacy prezentujący nietuzinkowe postawy twórcze, a kluczem ich wyboru jest życiowa pasja. Projekt realizujemy we współpracy z Pracownią Działań Multimedialnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Powstaje dokumentalny materiał filmowy, który dzięki technologii mappingu 3D przybierze formę spektaklu w zastanej przestrzeni z elementami interakcji. Pokopalniane budynki dawnej Kopalni Katowice, obecnie Muzeum Śląskiego stanowią jednocześnie scenografię i ekran. W pierwszej części spektaklu malarz Erwin Sówka i linorytnik Jan Nowak prowadzą sasiedzką pogawędkę.